TK: Nema nastave 7 dana u školama u kojima se glasa

Prema Odluci Ministarstva za obrazovanje i nauku TK, u objektima centralnih i područnih škola u kojima će biti organizovane aktivnosti oko izbora bit će obustavljena nastava u periodu od 16. do 20. novembra ove godine.

U školama u kojima ne bude bilo izbornih aktivnosti nastava će se organizovati kao i ranije. U školama u kojima nastava bude obustavljena, a gdje su učenici podijeljeni u grupe doći će do rotacije na način da će od 23. novembra nastavu pohađati učenici iz grupe koji su u sedmici od 16. novembra trebali pohađati nastavu u skladu sa rasporedom od ranije.

Vezano za ovu Odluku Ministarstvo zadužuje menadžmente škola da u dogovoru sa općinskim i gradskim izbornim komisijama kordiniraju aktivnosti u vezi temeljite dezinfekcije školskih objekata koja mora biti okončana do 20. novembra, na teret općinskih odnosno gradskih izbornih komisija, saopšteno je danas iz resornog kantonalnog Ministarstva.

Azra M.

Pročitajte...