TK: Od 03. septembra Produženi boravak u osnovnim školama

S novom školskom godinom stupio je na snagu i novi Pravilnik o produženom boravku u školama Tuzlanskog kantona. Namijenjen je učenicima nižih razreda,
a omogućava boravak u školi, nakon redovne nastave s organiziranom prehranom i odgojno-obrazovnim radom.