TK: Ogromna dugovanja poreznih obveznika

Federalna Porezna uprava svake godine obajvljuje pregled poreznih obveznika sa dugom većim od 50 hiljada KM: Dugovanja se odnose na porez, doprinose, takse i druge naknade. U prvih šest mjeseci na području FBiH, porezni obveznici duguju 2,4 milijarde KM. Na području Tuzlanskog kantona situacija nije ništa bolja. Ukupna dugovanja, prema informacijama Porezne uprave iznose oko pola milijarde KM.
Pogledajte više u video prilogu.