TK po prvi put izdvaja novac za sportsku infrastrukturu

Tuzlanski kanton po prvi izdvojio je novac za projekte unaprjeđenja sportske infrastrukture. Posljednjim rebalanskom budžeta za te je namjene izdvojeno 700 hiljada KM. Na javni poziv moći će se prijaviti i lokalne zajednice u kojima još uvijek nisu izgrađene sportske dvorane.

Vlada TK je kroz rebalans Budžeta TK izdvojila 700 hiljada KM za projekte unaprjeđenja sportske infrastrukture. Taj novac će se “ direktno ubrizgati u projekte koji su vezani za sportsku infrastrukturu, a koje će predložiti javna preduzeća i javne ustanove koje su registrovane za sportsku djelatnost”, ističe Zlatan Muratović, ministar za kulturu, sport i malde TK. Projkete će moći predložiti i jedinice lokalne samouprave zajedno sa sportskim klubovima.

– Za sve nas ovo je pozitivan iskorak i nadam se da ćemo i u narednom periodu i kod kreiranja budžeta za narednu godinu, uzeti u obzir da je ovo prvi puta da se ovakva jedna aktivnost radi i da to treba nastaviti i kod kreiranja budžeta i za sljedeću godinu i za sve godine koje su ispred nas. Mislim da ćemo na ovaj način sportsku infrastrukturu koja je zaista u lošem stanju unaprijediti i da ćemo na taj način stvoriti kvalitetnije uslove za naše sportiste kako bi donosili što bolje rezultate na naš kanton – dodaje Muratović.

Javni poziv za finansiranje ovih projeketa, bit će objavljen uskoro. Ministarstvo za kulturu, sport i mlade već je u fazi izrade kriterija na osnovu kojih će novac biti utrošen.

– Na Javni poziv moći će se prijaviti javna preduzeća i javne ustanove koje su registrovane za sportsku djelatnost, jedinice lokalne samouprave sa svojim projektima i sportski klubovi u smislu poboljšanja sportske infrastrukture.

Vlada TK ove je godine na poziciji tjelesna kultura i sport izdvojila 855 hiljada KM, a kroz projekte sufinasiranja trenažnog procesa do sada je utrošeno skoro pola miliona KM za 114 sportskih organizacija, 12 više nego prethodne godine.

Pročitajte...