Vlada TK: Potvrđen tekući finansijski suficit

Vlada je danas prihvatila Izvještaj o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.01.-31.12.2017. godine i Izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.01.-31.12.2017. godine. Ovim dokumentom, potvrđen je ostvareni tekući suficit u Budžetu u iznosu od  9.808.505,40 KM, kao što je to već izneseno u Finansijskom izvještaju Budžeta TK. Tokom 2017. godine ukupno u Budžetu su ostvareni prihodi i primici u iznosu od 334.867.223,41 KM, dok su rashodi i izdaci izvršeni u iznosu od 325.059.168,01 KM. Ostvareni tekući suficit Budžeta Tuzlanskog kantona predstavlja rezultat kontrolisanog korištenja rashoda i izdataka, kroz odobrene kvartalne operativne planove budžeta od strane Vlade Kantona. Akumulirani deficit Budžeta Tuzlanskog kantona je 31.12.2016. godine iznosio 55.908.213,00 KM, i dijelom je pokriven ostvarenim suficitom tokom 2017. godine, tako da je 31.decembra 2017.godine akumulirani deficit smanjen i iznosi 46.008.667,00 KM.

Pročitajte...