TK: Povećana naplata od koncesija

Tuzlanski kanton bilježi dobre rezultate u oblasti konecesija. Prošle godine povećan je broj koncesionara za 9 novih. Poboljšana je i naplata. A jedino se na Tuzlanskom kantonu provodi politika koja lokalnim zajednicama daje šansu da imaju koristi od koncesija. Tako 80 posto koristi od koncesionih naknada ide upravo njima, dok 20 ostaje u Budžetu Tuzlanskog kantona.

Pročitajte...