TK prednjači u FBIH po broju vraćenih na posao nakon početka pandemije

Tuzlanski kanton, sa 83 posto, zauzima visoko mjesto na listi kantona u Federaciji koji su vratili zaposlenike na njihova radna mjesta nakon krize izazvane pandemijom. Upravo geografski pokazatelj biće mjerilo za dalje provođenje aktivnosti Vlade FBIH iz koje tvrde da im je upravo broj zaposlenih, od početka mandata do izbijanja pandemije koronavirusa, bio najbitniji pokazatelj rada. Ponosni su na činjenicu da se u tom periodu ovaj broj stalno povećavao. Pandemija koronavirusa zadala je težak udarac i mnogo jačim ekonomijama od bosanskohercegovačke. Prvobitno zatvaranje tržišta, slom lanaca snabdijevanja i mjere zatvaranja poznatije kao lokdaun značajno su uticale na broj zaposlenih i u FBIH navodi Nadir Jahić – savjetnik za statistiku i planiranje u Uredu premijera FBiH i dodaje da su geografski pokazatelji signal za sve buduće aktivnosti na saniranju posljedica pandemije. Tuzlanski kanton je svijetli primjer u FBIH sa 83 posto vraćenih na posao nakon početka pandemije. Vlada FBIH je broj zaposlenih smatrala najbitnijim pokazateljem svog rada od početka mandata pa do krize izazvane izbijanjem pandemije koronavirusa. U tom periodu, ističe Jahić, broj zaposlenih se stalno povećavao i to za 57.000 ili 12 procenata dostižući više od 534.000 zaposlenih.