TK: Stvoreni uslovi za isplatu egzistencijalne novčane naknade za borce

Rebalansom budžeta, koju su nedavno podržali zastupnici u Skupštini Tuzlanskog kantona, stvorene su mogućnosti za isplatu egzistencijalnih novčanih naknada demobilisanim borcima mlađim od 54 godina. Prema informacijama iz Ministarstva za boračka pitanja TK, takvih je oko 6 hiljada.

Rebalanskom budžeta TK za 2020. godinu stvorene su mogućnosti da se novčana naknada demobilisanim borcima može odmah isplatiti. Budući da je Vlada TK u julu ove godine utvrdila pravila prema kojima će se ta naknada isplaćivati, pravo na novčanu egzistencijalnu naknadu teče od prvog narednog mjeseca kada je predat zahtjev u općinske ili gradske službe boračko-invalidske zaštite, napominje ministar finansija TK.

– Do sada nismo imali tu mogućnost iz prostog razloga što je Ministarstvo prvobitno predviđalo da se ta sredstva transferišu na gradove i općine, a da oni kasnije transferišu krajnjim korisnicima – kaže Suad Mustajbašić, ministar finansija TK.

Nakon toga se pristupilo izradi podzakonskih akata, kojima je odlučeno da se novac direktno isplaćuje korisnicima. Iz Ministarstva za boračka pitanja napominju da je oko 6 hiljada demobilisanih boraca mlađih od 57 godina podnijelo zahtjev za egzistencijalne naknade, te da je za te namjene planirano 6 miliona KM.

– U Ministarsvo je sa današnjim danom je došlo oko 850 prvostepenih rješenja iz gradskim i općinskih Službi za boračko-invalidsku zaštitu i ti zahtjevi su u obradi. Prema Uredbi Vlade Ministarstvo za boračka pitanja TK provodi upravni postupak, što znači vrši nadzor nad tim rješenjima – napominje Amir Kulaglić, ministar za boračka pitanja TK.

Iz Saveza demobilisanih boraca TK napominju da su naknade namjenjene najugroženijim demobilisanim borcima, kojima je i novac napotrebniji.
– Mi tražimo i molimo i BIZ-ove i Ministarstva da što prije završe ovaj posao, kako bi ljudi u pšto kraćem vremenskom periodu, odnosno u ovih mjesec dana dobili rješenja i kako bi mogla da krene isplata – ističe Muzijet Kahrimanović, predsjednik Saveza demobilisanih boraca TK.

Iz Koordinacije boračkih saveza TK kažu da su učestvovali u donošenju podzakonskog akta za isplatu egzistencijalnih novčanih naknada za borce mlađe od 57 godina, ali napominju da nisu dali pristanak na sve ono što je uvedeno u Zakon o dopunskim pravima boraca, jer znali smo da ćemo nailaziti na određene poteškoće u primjeni tog Zakona
– Jer znali smo da ćemo nailaziti na određene poteškoće u primjeni tog Zakona, ali Skupština TK je usvojila Zakon, te ga mi moramo primjenjivati i ove podzakonske akte usklađivati sa Zakonom i prilagođavati borcima na što kvalitetniji način – smatra Fahrudin Hasanović, predsjednik Koordinacije boračkih udruženja TK.

Tuzlanski kantona prvi je u FBiH donio odluku da se i borcima mlađim od 57 godina isplate egzistencijalne novčane naknade. Pravo na isplatu novčanih naknada iz budžeta FBiH, za demobilisane borce starije od 57 godina, već ostavaruje 4.300 bivših branitelja Republike BiH.