Vlada TK: Obrok za učenike iz porodica u stanju socijalne potrebe

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je Odluku o visini, uslovima i načinu osiguranja jednog obroka u vrijeme nastave u školama osnovnog obrazovanja.

Sekretar Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK Anto Iljukić istaknuo je na konferenciji za medije da su ove godine u budžetu TK osigurana dodatna sredstva za zaštitu porodica s djecom u iznosu od 118.800 KM.

Na osnovu spomenute odluke bit će osiguran iznos od jedne KM za jedan obrok za dijete, po danu provedenom u školi.

Ovo pravo imaju djeca iz porodica koja su u stanju socijalne potrebe, odnosno djeca čiji su roditelji korisnici stalne novčane pomoći, djeca čiji su roditelji materijalno neobezbijeđeni za rad, nesposobni i teškog zdravstvenog stanja, samohrani roditelji bez prihoda.

Na osnovu podataka Centara za socijalni rad, u narednom periodu procijenit će se koji je to broj korisnika ovoga prava koje je reaktivirano nakon dužeg perioda.