Tokom 2018. godine uposlenici Kantonalnog zavoda za pružanje pravne pomoći zastupali su građane slabog imovinskog stanja u 1.717 slučajeva.

Tokom 2018. godine uposlenici Kantonalnog zavoda za pružanje pravne pomoći zastupali su građane slabog imovinskog stanja u 1.717 slučajeva.  Troje uposlenika ove institucije zastupa građane pred pravosudnim institucijama Tuzlanskog kantona i šire, a najveći broj predmeta u prethodnoj godini odnosi se na krivične postupke.  Broj slučajeva maloljetničke delikvencije je smanjen, povećan broj brakorazvodnih parnica i radno-pravnih sporova. Više u video prilogu….

Pročitajte...