Traje dvodnevna naučna konferencija na PMF-u

Aktuelne pojave i procesi koje su dešavaju u prirodi i u društvu u fokusu su dvodnevne naučne konferencije koja se održava na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Učestvuje ukupno 32 autora i koautora, a većina ih je na konferenciji neposredno putem online aplikacija.

novinar Azra Mešić

Dualistički odnosi između prirodno-geografskih pojava s jedne strane i društveno-geografskih pojava s druge strane okupili su na Naučnoj konferenciji u Tuzli geografe iz naše, ali i zemalja okruženja.

– Imamo učešće osim ljudi iz Bosne i Hercegovine i iz Hrvatske, Slovenije i Srbije, tako da nam to omogućava Zoom aplikacija – međunarodno učešće ljudi koji nisu u prilici danas tu biti sa nama iz objektivnih pandemijskih razloga, kaže prof.dr. Vedad Spahić, dekan PMF-a.

Trideset dva autora i koautora i njihovih osamnaest radova u ova dva dana prezentiraju rezultate istraživanja koja se tiču kako života u gradovima, tako i aktuelnog stanja voda, zraka, planina, šuma.

– U tom slučaju mi razmatramo i pitanje granica koje su neuređene i razmatramo pitanje izgradnje mini hidroelektrana ii prostoru, razmaramo i pitanja saobraćaja, pojašnjava prof.dr. Muriz Spahić, predsjednik Udruženja geografa u BiH.

Više od polovine učesnika na konferenciji je putem interneta, što je zasad najjednostavniji  način da se uopšte održava kontnuitet naučnih savjetovanja, kažu na Univerzitetu.

– Svi bismo mi voljeli da smo i na ovoj konferenciji bili na način na koji smo navikli, ali evo online konferencije su sada naša realnost. Fakulteti se trude da organizuju konferencije na ovaj način i kad nam krene intenzivije nastava još ćemo raditi na tome, kaže prof.dr. Nermina Hadžigrahić, rektorica Univerziteta u Tuzli.

Svi radovi prezentovani i u diskusijama prihvaćeni bit će objavljeni u online formatu i u redovnom 14. broju naučnog časopisa „ACTA GEOGRAPICA BOSNIAE ET HERZEGOVINAE“ čije se izdavanje očekuje krajem decembra ove godine.