Transparentniji i efikasniji rad javne uprave u TK kroz implementaciju projekta E-uprava

Danas je potpisan Memorandum o razumjevanju između Vlade Tuzlanskog kantona i USAID, koji podrazumijeva početak realizacije projekta E-uprave. To će voditi ka transparentnijem i efikasnijem radu javne uprave na TK, posebno u sistemu javnih nabavki.

U skladu sa politikom transparentnosti i odgovornosti javne uprave na Tuzlanskom kantonu koji Vlada Tuzlanskog kantona zagovara, potpisan je Memorandum o razumjevanju za projekt E-uprave, za kojeg premijer TK, Kadrija Hodžić kaže jedan od najvažnijih u posljednjih deset godina.

  • Svrha ovog Memoranduma jeste da, uz pomoć USAID-a, unaprijedimo pravni i institucionalni mehanizaam za centralizovanje javnih nabavki u TK, što podraumjeva nekoliko tehničkih stvari, kao što je veća odgovornost i integrisanost ugovornih strana u precesu javnih nabavki – ističe Hodžić.

USAID pomaže svim nivoima vlasti u BiH da uspostave integrisane registre u kojem važno mjesto imaju moduli javnih nabavki, koji se smatraju najčešćim oblikom javnih nabavki.

  • Držim da se ovim projektom otvara jedna nova stranica u povijesti TK u kome neće biti više ništa isto, odnosno, u kome ćemo u konačnici tako željenu transparentnost javne uprave postići – naglašava Kadrija Hodžić, premijer TK.

Iz USAID-a naglašavaju da su prepoznali aktivnosti Vlade TK koje su usmjerena ka eliminaciji svih oblika korupcije iz javne uprave, kao i politiku koja je zasnovana na transparentnosti.

  • Kroz unaprjeđenje sistema javnih nabavki u TK koje će biti efikasnije i transparentnije osiguran će se robe i usluge na efikasniji način, ali će se uštedjeti i novac građana USAID pomaže i u uspostavljanju socijalnog registra socijanih davanja – dodaje Courtney Chubb, direktorica Misije USAID u BiH.

Kao podrška transparentnosti i smanjenju korupcije u ciljanim procesima koji se vode pred nadležnim organima, Američka agencija za međunarodni razvoj pokrenula je u januaru petogodišnji projekt E-uprava u BiH, vrijedan 10,9 miliona dolara.

Pročitajte...