Transplantacije na Klinici za hirurgiju UKC-a Tuzla

Na Klinici za hirurgiju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla u prošloj godini urađena je samo jedna multiviseralna eksplantacija, nakon čega je obavljena transplantacija pet organa. Međutim načelnik Klinike prof. dr. Zijah Rifatbegović smatra da je broj transplantacija u Bosni i Hercegovini i dalje nedopustivo nizak. Kao najveći problem ističe doniranje organa. Na otprilike 4 moždane smrti u Fedraciji BiH pristanak na multivisceralnu transplantaciju da samo jedna porodica.

Novinarka: Devleta Brkić

Za razvoj transplantacije važni su građani, zdravstveni sistem, ali i država. Međutim, transplantacijski program ne može ni da opstane, ali ni da se razvija bez podrške porodice potencijalnog donora. Samo jedno “da” može da produži i spasi više života. Kako ističe načelnik Klinike za hirurgiju UKC-a Tuzla vrlo mali broj rodbine odlučuje se da donira organe, dodajući da su imali slučajeva da su bez obzira na potpisane donosrkse kartice članovi porodice kadavera odbili da pristanu na multiviseralnu transplantaciju organa.

– Nažalost u BiH u 2020. imali smo samo jednu multiviseralnu eksplantaciju organa, da li će se nešto u budućnosti promijeniti mi smo optimisti i nadamo se da će doći do većeg broja pacijenata koji će biti detektovani u intenzivnim njegama i gdje će se stvoriti mogućnost da uz pristanak porodice, bar kod onih pacijenata koji imaju potpisanu donosrku karticu, dobijemo dozvolu da možemo pristupiti multiviseralnoj eksplantaciji organa, istakao je načelnik Klinike za hirurgiju UKC-a Tuzla Zijah Rifatbegović.

Po broju urađenih transplantacija u našoj zemlji prednjači UKC Tuzla, odnosno od ukupnog broja transplantacija u ovom Kliničkom centru urađeno je više od dvije trećine. Naš sagovornik naglašava da je opredjeljenost tuzlanskog UKC-a dalji razvoj transplantacije, dodajući da nažalost Federalno ministarstvo zdravstva transplantacijsku medicinu nije stavilo kao prioritet.

– U BiH naša medicina ne može napredovati ako ne radimo transplantacijske procedure. Koristim se prilikom da pohvalim kolege koje rade transplantaciju matičnih ćelija, i sigurno je da oni sad u ovom momentu, kako mi nemamo mogućnost za viseralne eksplantacije organa, da oni održavaju neki transplantacijski nivo koji je prihvatljiv za okolnosti u kojima trenutno naša transplantacija pokušava da oživi. Sigurno je da je to stvar i same organizacije sistema zdravstva u BiH, što dodatno potvrđuje da je neophodna jedna ozbiljna reforma zdravstvenog sistema u BiH i da se omogući da mi pokažemo svoju stručnost i kreativnost, i da omogućimo napredak našoj medicini kroz transplantacijske procedure, dodao je načelnik Rifatbegović.

Klinika za hirurgiju UKC-a Tuzla jedina je u našoj državi koja provodi program transplantacije jetre, što predstavlja najzahtjevniji hiruški zahvat. Do sada su urađene 22 transplantacije jetre. Ovaj operativni zahvat, ističe naš sagovornik, tuzlanski Klinički centar ravnopravno svrstava u porodicu klinika koje se smatraju naprednim. Zbog čega je smatra neophodno raditi na jačanju donorske mreže, ali i podizanju svijesti građana kada je u pitanju doniranje organa.

– Mišljenja sam da sve ove pacijente koje mi šaljemo vani da se rade transplantacijske procedure, na taj način obogaćujemo druge zdravstvene sisteme a pri tome ne činimo da naš zdravstveni sistem oživimo, reanimiramo i obogatimo jednom naprednom generacijom ljekara koji će suvremeno vladati ovim procedurama. Mi moramo insistirati na tome, i ne smijemo se umoriti, tražeći od zdravstvene administracije da to stavi kao prioritet i kao nacionalni program. Da li će se to desiti to ćemo vidjeti u nekim narednim godinama koje su pred nama. Sigurno je da mi moramo insistirati, naši građani moraju insistirati da kompletnu zdravstvenu uslugu trebaju da dobiju u svojoj zemlji. Mislim da immao doovljno kapaciteta da možemo formirati sve potrebne timove kako bismo odgovorili tom zahtjevu, zaključio je naš sagovornik.

Svako od nas mogući je donor, ali u isto vrijeme i potencijalni primatelj organa. Međutim važno je naglasiti da su daleko veće šanse da će nam zatrebati organ, nego što ćemo biti u prilici da darivanjem svojih organa spasimo tuđe živote. Zato je važno podržavati doniranje organa kao jedan plemenit, humani čin. Upravo s tim ciljem Donorska mreža BiH sredinom decembra pokrenula je online kampanju promocije donorstva u BiH pod nazivom „Vrijeme je darivanja, daruj nadu – budi donor“.

(RTVTK)