TK: Do 30. septembra traju upisi za djecu sa posebnim obrazovnim potrebama

Do 30. septembra traju upisi za djecu sa posebnim obrazovnim potrebama na području Tuzlanskog kantona, u dvije specijalizirane javne ustanove. Upisi će se vršiti na osnovu standardiziranih pedagoških testova, i Pravilnika o dogoju i obrazovanju djece sa posebnim potrebama koji pohađaju redovne osnovne škole. Više u video prilogu

Sagovornici:

Damir Muratović, direktor Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla

Zdenka Ljubunčić, direktorica Centra za obrzovanje, vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora Tuzla

Pročitajte...