Tužilac Brammertz u posjeti Sarajevu

Tužilac Međunarodnog rezidualnog mehanizma za međunarodne sudove (MRMKS) Serge Brammertz će u sklopu priprema za svoj redovni šestomjesečni izvještaj Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija biti u posjeti Sarajevu od 29. do 31. oktobra.

Tužilac Brammertz će se sastati s vršiocem dužnosti glavnog tužioca Tužilaštva BiH Gordanom Tadić i predsjednikom Suda BiH Rankom Debevcom kako bi razgovarao o situaciji kad je riječ o krivičnom gonjenju za ratne zločine u BiH, saradnji i podršci Tužilaštva i MRMKS-a te mogućim rješenjima za izazove vezane za regionalnu pravosudnu saradnju po pitanjima ratnih zločina.

Tokom posjete tužilac će se također sastati s članovima Regionalne koordinacije udruženja porodica i udruženja porodica nestalih osoba iz Bosne i Hercegovine.

Očekuje se da će tužilac Brammertz svoj naredni izvještaj Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija podnijeti oko 11. decembra 2018.

MRMKS je osnovan Rezolucijom 1966 (2010) Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija da bi okončao preostale poslove Međunarodnog krivičnog suda za Ruandu i Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju nakon okončanja njihovih mandata. MRMKS ima dva ogranka, jedan u Aruši, Tanzanija, i jedan u Hagu, Holandija.

(RTVTK/FENA) L.A.