Tuzla na evropskom prosjeku po broju prijevremeno rođenih beba

Zahvaljujući stručnom kadru i opremi koju ima Klinika za dječije bolesti UKC Tuzla život beba rođenih prije 37. sedmice itekako je moguć, kao i činjenica da se urednim praćenjem majke a kasnije i bebe, on može biti i kvalitetan. Bosna i Hercegovina na 130. mjestu po broju prijevremeno rođene djece. Iako je područje Tuzle na evropskom prosjeku s tim se ipak ne može biti zadovoljan, koliko uspjesima koje naši stručnjaci postižu u kasnijem praćenju i zdravstvenom tretmanu prijevremeno rođenih beba.
Po broju prijevremeno rođene djece, među 184 zemlje u svijetu, Bosna i Hercegovina je na 130. mjestu. Tuzla je sa procentom beba rođenih prije 37. sedmice trudnoće, na evropskom prosjeku, s procentom od 7,6 do 7,9 %.
Posebna pažnja je na praćenju tzv. patoloških trudnoća, kao i sve većeg broja vještačkih oplodnji. Tako se i zahtjevi intenzivne njege svakim danim sve više uvećavaju. Sa dobrom opremom i intenzivnim liječenjem, moguće je prevenirati do 90% slučajeva moguće oštećenje kod prijevremeno rođene bebe. Želja svakog profesionalca koji radu sa ovakvom djecom, jeste da svako novorođenče ima ista šanse za život, ali i ne da samo prežive već da im zdravstveno stanje omogući kvalitetan život, podsjeća profesorica Skokić.