Tuzla: Održan sastanak sekretara skupština kantona u F BiH

U saradnji sa Misijom OSCE-a u Skupštini TK je održan sastanak sekretara kantonalnioh skupština u federaciji. Sastanak je organizovan kako bi se rezmjenila iskustva i informacije o radu skupština kantona. Govorilo se i o ulozi stručnih službi skupština u provedbi izbornih rezultata, te o uticaju kojeg profesionalni standardi u radu stručnih služba imaju na efikasnost rada samih poslanika.

Pročitajte...