Tuzla: Održana sjednica Skupštine TK

Skupstina TK je donijela Zakon o dopunama Zakona o novcanim podrskama u poljoprivredi i ruralnom razvoju TK. Usvojen je i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravobranilastvu, te Zakon o dopunama Zakona o regulisanju dospjelih a neuplacenih obaveza po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti rudnika uglja u TK. Poslanici su prihvatili Zakon o izmjenama Zakona o socijalnoj zastiti, zastiti civilnih zrtava rata i zastiti porodice sa djecom. Podrzani su i nacrti Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uslovima i postupku legalizacije bespravno izgradjenih gradjevina, Zakona o dopunama Zakona o porezu na promet nepokretnosti i prava.