Tuzla: Sastanak o usklađivanju Zakona o dopunskima pravima boraca TK sa Zakonom o pravima demobilisanih boraca FBiH

U Tuzli je boravila radna grupa Vlade Federacije na čelu sa ministrom za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Salkom Bukvarevićem kako bi sa predstavnicima kantonalnog ministarstva za boračka pitanja i koordinacijom boračkih saveza razgovarali o usklađivanju Zakon o dopunskim pravima boraca TK sa zakonom o pravima demobilisanih boraca Federacije.