Tuzlanska Elektrotehnička škola želi proizvoditi svoju električnu energiju

Tuzlanska Elektrotehnička škola privodi kraju projekat energetske obnove, putem kojeg su zamijenili kompletnu stolariju u zgradi te prvidoe kraju radove na fasadi. Međutim, itekako je zanimljiv drugi dio projekta koji se odnosi na renoviranje krova. Na njemu bi se instalirale fotonaponske ćelije što bi ovoj školi omogućilo da proizvodi svoju električnu energiju i na taj način smanji troškove u njenom korištenju.

Više u video prilogu.