Tuzlanski kanton će za readmisiju ranjivih osoba godišnje izdvajati 20 hiljada maraka

Za prihvat, odnosno, privremeno zbrinjavanje readmisiranih ranjivih osoba u budžetima Tuzlanskog kantona za narednu i 2020.godinu predviđeno je po 20 hiljada maraka. Na osnovu dosadašnjih iskustava, uočeno je više grupa koje su, bez adekvatne asistencije, posebno pogođene socijalnom isključenošću i siromaštvom, kao što su osobe sa invaliditetom, hronični bolesnici, osobe s duševnim smetnjama, maloljetnici, djeca bez roditeljske pratnje. Procjenjuje se da bi Tuzlanski kanton, na godišnjem nivou, trebalo da podrži readmisiju oko 40 osoba, mada taj broj može biti i veći jer samo u Njemačkoj boravi oko 4000 bosanskohercegovačkih državljana iz ranjivih grupa, od čega je značajan dio sa područja Tuzlanskog kantona.