Tuzlanski kanton više neće predlagati lokaciju za smještaj migranata

S obzirom na proteste građana koji se na slažu sa mogućim formiranjem migracionih centara na području TK, prije redovne održana je sjednica hitnog karaktera Skupštine kantona. Rješavanje problema migrantske krize teret je kojeg, stav je poslanika, trebaju i moraju nositi oba entiteta i Distrikt Brčko. Uz to naglasena je važnost poštivanja Zakona o principima lokalne samouprave, odnosno, volje lokalnih zajednica.

Pročitajte...