Tuzlanski neurološki susreti

U Tuzli, danas  počinju 13. tuzlanski neurološki susreti. Ove godine neće biti izdvojena neka posebna tematska cjelina, 28 predavanja sadrži opći pristup neurologiji. Kao poseban kvalitet ovogodišnjih suusreta  navodi se činjenica da dvije trećine predavača pripada srednjoj, odnosno, mlađoj generaciji. Uz bosanskohercegovačke, predavači su i neurolzi iz Hrvatske, Srbije, te Kopenhagena.