U BiH više identificiranih žrtava trgovine ljudima, više i istraga i optužnica

Državni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima Ministarstva sigurnosti BiH Samir Rizvo istaknuo je da je Bosna i Hercegovina prošla dug put u borbi protiv trgovine ljudima, a uloženi su značajni napori u prošloj godini da se poboljša borba protiv trgovine ljudima na svim nivoima vlasti.

– Broj identificiranih žrtava povećan je za 30 posto, u odnosu na prethodnu godinu. Povećan je i broj istraga i optužnica, donesene su pravosnažne presude s najvećom kaznom za taj zločin, deset godina za trgovce djecom – kazao je.

Kako je istaknuo, taj napredak je prepoznat u Izvještaju Vlade SAD-a za 2021. godinu, kao rezultat podrške koju je Bosna i Hercegovina dobila od partnera, poput Međunarodne organizacije za migracije (IOM BiH).

– Međutim, taj napredak vidimo samo kao poticaj za jačanje naše borbe protiv tog zločina, sve dok Bosnu i Hercegovinu ne vratimo na najviše standarde u zaštiti ljudskog života i dostojanstva, što u suštini predstavlja borba protiv trgovine ljudima – kazao je Rizvo.

Kako je naglasila šefice misije IOM-а u BiH Laura Lungarotti, IOM će nastaviti pružati važnu i neophodnu podršku vladi BiH u unaprjeđenju sveukupnog odgovora u upravljanju migracijama.

– Suzbijanje trgovine najugroženijim kategorijama ostaje prioritet i fokus IOM-а. Iz tog razloga ćemo unaprijediti podršku koju pružamo naporima ključnih aktera, da bi se osiguralo da se potencijalne žrtve trgovine ljudima, u kontekstu miješanih migracijskih tokova, identificiraju i da im se pruži zaštita i pomoć koju zaslužuju, ne samo prema međunarodnim standardima i osnovnim ljudskim pravima, već kao imperativ humanosti – kazala je.

Kako je rečeno, IOM stavlja djecu žrtve trgovine ljudima u središte svoje globalne kampanje ove godine.

– Dokazi pokazuju da su djeca migranti bez pratnje najranjivija kategorija. lako je u BiH postignut napredak, broj identificiranih stranih žrtava trgovine ljudima u BiH i dalje je nizak. Prošle godine, od 70 identificiranih, samo sedam su bili stranci. IOM BiH će i dalje fokusirati svoje operacije i podršku u toj specifičnoj oblasti u borbi protiv trgovine ljudima u BiH – kazala je na Svjetski dan borbe protiv trgovine ljudima.

Ovogodišnji slogan obilježavanja Svjetskog dana u borbi protiv trgovine na globalnom nivou je “Glasovi žrtava trasiraju put” čime se žrtva trgovine ljudima stavlja u središte kampanje i ističe važnost slušanja i učenja od preživjelih trgovine ljudima.

Kampanja prikazuje preživjele kao ključne aktere u borbi protiv trgovine ljudima i fokusira se na ključnu ulogu koju imaju u uspostavljanju efikasnih mjera za sprječavanje tog zločina, identifikaciju i spašavanje žrtava i pružanje podrške na putu ka rehabilitaciji.

Ove godine obilježava se 21. godišnjica usvajanja Protokola Ujedinjenih nacija za sprječavanje, suzbijanje i kažnjavanje trgovine ljudima, poznatog kao Palermo protokol. Također, prošlo je 26 godina odkad je IOM globalno započeo provedbu programa za borbu protiv trgovine ljudima.

Ministarstvo sigurnosti BiH i IOM organizirali su, u Botaničkoj bašti Zemaljskog muzeja, konferenciju na Svjetski dan borbe protiv trgovine ljudima.(FENA)

Pročitajte...