U blizini naselja Dobošnica otkrivena nekropola stećaka

Početkom decembra utvrđeno je postojanje nekropole stećaka na rubu zaseoka Cibrići prema Prlinama. Postojanje ovih stećaka je jedan od materijalnih dokaza postojanja srednjovjekovne župe Smoluća i kontinuiteta življenja stanovništva na ovom području.Kako je izgledao taj terenski obilazak ispričao  nam je mr. Semir Hadžimusić, stručni saradnik u Zavodu za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona.Opširnije u videu.

Pročitajte...