Predsjedavajući Zajedničke komisije Parlamenta BiH za evropske integracije Nikola Lovrinović, te njegovi zamjenici Lazar Prodanović i Halid Genjac, učestvovaće na 12. sastanku Parlamentarnog foruma za evropske integracije koji će danas biti održan u Brčkom.

Na početku sastanka, čiji je domaćin Komisija za evropske integracije Skupštine Brčko distrikta, učesnicima će se obratiti šef Delegacije EU u BiH Johan Satler, saopšteno je iz Parlamenta BiH.

Nakon toga predviđeno je da se razgovara o izvještajima predsjedavajućih komisija za evropske integracije o aktivnostima provedenim u njihovim matičnim parlamentima u periodu između dva sastanka, navodi se u saopštenju.

O informaciji o statusu pripreme Programa integracija BiH u EU učesnike skupa upoznaće predstavnik Direkcije za evropske integracije BiH.

U okviru dnevnog reda 12. sastanka Parlamentarnog foruma za evropske integracije predviđeno je i usaglašavanje zajedničke izjave, te određivanje okvirnog datuma za naredni sastanak.

Osim članova Zajedničke komisije za evropske integracije Parlamentarne skupštine BiH, na sastanku su pozvani i članovi Odbora za evropske integracije i regionalnu saradnju Narodne skupštine Republike Srpske, Komisije za evropske integracije Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, Komisije za evropske integracije Doma naroda Parlamenta Federacije BiH.

Pozvani su i članovi Komisije za evropske integracije Skupštine Brčko distrikta, kao i predsjedavajući skupština kantona u Federaciji BiH.

(BHRT)