U Budžetu TK osigurana sredstva za podršku kulturi, sportu i mladima

Za subvenciju kamata na stambene kredite za 75 mladih osoba,  iz Budžeta TK odobreno je 157 hiljada 462 KM. Za sufinansiranje manifestacija kulture i programa izdavačke djelatnosti odobreno je 130 hiljada maraka. Za sportske organizacije iz Budžeta je odobreno 435 hiljada 715 KM, a za sportske stipendije 73 hiljade 440 KM.


Vlada TK je odobrila isplatu 206 hiljada 674 marke za subvencioniranje kamata na kredite za stambeno zbrinjavanje mladih, subvencioniranje troškova mladima za smještaj i boravak djece u predškolskim ustanovama i finansiranje i sufinansiranje projekata omladinskih udruženja. Od toga je za 83 mlada bračna para za boravak 91 djeteta u predškolskim ustanovama odobreno 37 hiljada 226 maraka. Za subvenciju kamata na stambene kredite odobreno je 157 hiljada 462 marke.

Za manifestacija kulture i izdavaštvo odobreno je ukupno 130 hiljada maraka.

-Vlada TK nije smanjivala budžetska sredstva koja se izdvajaju za kulturu, dok je u određenim kantonima ta pozicija značajno smanjena- kaže Srđan Mićanović, ministar za kulturu, sport i mlade TK.

Oko 120 hiljada maraka se odnosi na manifestacije iz kulture, dok je za sufinansiranje programa izdavačke djelatnosti osigurano 10 hiljada maraka.

-Za 57 udruženja koja su registrovana za oblast kulture i za 6 udruženja koji su tražili finansijska sredstva za izdavaštvo. Ove godine, nakon 6 do 7 godina ne postojanja finansija za podršku izdavaštvu, Ministarstvo je podržalo 6 izdavačkih pojekata- pojašnjava ministar Mićanović.

Za sporstke stipendije izdvojene su 73 hiljade 440 maraka.

-Sistem stipendiranja je značajan jer naši sportaši, na području TK, znaju da ih, ukoliko naprave rezultat, stipendija čeka. To prethodnih godina nije bilo riješeno, dešavalo se da u godini kada nije vršeno stipendiranje, neko napravi rezultat, ali mu sredstva ne budu doznačena, čime se umanjivao doprinos sportu- navodi Srđan Mićanović, ministar za kulturu, sport i mlade TK

U Budžetu TK je u ovoj godini za programe sportskih organizacija osigurano ukupno 435 hiljada 715 maraka.

 

Pročitajte...