U čast brucoša, na Univerzitetu u Tuzli održan svečani prijem

Na Univerzitetu u Tuzli je održana svečana ceremonija u povodu prijema brucoša u akademsku zajednicu. U novu školsku godinu krenulo je 1600 studenata, što je daleko manji broj u odnosu na prethodne godine. Rektorica Univerziteta u Tuzli, Nermina Hadžigrahić, komentarisala je uzroke za to i naglasila da će težište biti na razvijanju naučno-istraživačkog rada. Pitali smo i studente, kakva su njihova očekivanja, te planiraju li svoj ostanak u BiH.

Pročitajte...