U Čeliću inicirano osnivanje Doma za stare i nemoćne osobe

Vijeće općine Čelić veći dio 24. redovne sjednice posvetio je rješavanju socijalne problematike. To se prije svih odnosi na odluke kojima je osigurano zemljište za gradnju kuće porodici nesretno stradalog ratnog veterana, ali i na pitanje zbrinjavanja starih i nemoćnih osoba. Donesena je i odluka o prodaji općinske nekretnine na području MZ Vražići.
Odlukom o načinu i postupku izbora i konačnog imenovanja člana Skupštine u javnim preduzećima čiji je osnivač ili suosnivač općina Čelić, kao i Odlukom o davanju ovlaštenja općinskom načelniku za imenovanje Skupštine Javnog komunalnog preduzeća ”Čistoća” d.o.o. Čelić stvorene su pravne pretpostavke za popunu upravljačkih struktura u ovom komunalnom preduzeću čiji je stoprocentni vlasnik općina. Vrlo brzo će biti raspisan javni poziv za prodaju nekretnine u Vražićima čiji je vlasnik općina. Riječ je o šestočlanoj porodici Šabanović i humanoj akciji Čelićana da im se osigura dom nakon pogibije ratnog veterana. Općina je dodijelila plac za kuću, a to je i razlog zbog koje je došlo do Izmjena i dopuna u općinskom budžetu za ovu godinu. Posebnu pažnju izazvala je Informacija Centra za socijalni rad o stanju starih i iznemoglih osoba kojima je potrebna tuđa njega i pomoć. Stoga se nametnula ideja o osnivanja Doma za stare i iznemogle osobe, ali i mogućnost da se za te potrebe iskoriste postojeći dostupni objekti, neki su od zaključaka koje je usvojilo Vijeće općine Čelić.

Pročitajte...