OV Čelić: Broj saobraćajnih nesreća u Čeliću znatno manji

U Čeliću je zasijedalo Općinsko vijeće.  Vijećnici su usvojili Izvještaj o radu Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Čelić za prethodnu, kao i Program rada za tekuću godinu. Prema Izvještaju, broj pacijenata ove Ustanove se u prethodnoj godini smanjio, ali je broj zdravstvenih usluga bio veći u odnosu na 2016. Usvojena je i Informacija o radu Policijske stanice Čelić za prošlu godinu. Zaključeno je da se broj prekršaja  kao i broj nastradalih u saobraćajnim nesrećama smanjio, a nije bilo ni smrtno stradalih. Također, prihvaćena su i Rješenja o konačnom imenovanju Nadzornog odbora „Veterinarske stanice“ Čelić, Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća“ kao i Upravnog odbora Javne ustanove Centar za socijalni rad Čelić.