U države porijekla iz BiH vraćeno 27 stranih državljana

Služba za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine je u posljednja dva dana u Republiku Tursku vratila 16 njenih državljana koji su ilegalno boravili na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Operativnim radom inspektori Službe otkrili su 16 ilegalnih migranata koji su boravili u BiH a za koje je u postupku utvrđeno da su državljani Turske, te su im izrečene mjere protjerivanja sa teritorije BiH sa zabranom ulaska i boravka u periodu od godine dana.

Do trenutka udaljenja sa teritorije BiH, državljani Turske bili su pod nadzorom u Imigracionom centru, a potom su sprovedeni do Međunarodnog aerodoroma Sarajevo preko kojeg su napustili Bosnu i Hercegovinu.

U okviru mjera i aktivnosti suprotstavljanja nezakonitim migracijama, u saradnji Službe za poslove sa strancima i Međunarodne organizacije za migracije, kroz Program potpomognutog dobrovoljnog povratka, sa teritorije Bosne i Hercegovine udaljeno je 11 osoba u države porijekla. Riječ je o šest državljana Pakistana i pet državljana Iraka.

Služba za poslove sa strancima BiH je tim osobama izrekla mjeru protjerivanja zbog ilegalnog boravka na teritoriji BiH sa zabranom ulaska i boravka u periodu od jedne godine.

Kako je iz te institucije saopćeno, Služba kontinuirano radi na podizanju svijesti migranata o značaju i prednostima dobrovoljnog povratka u njihove države porijekla.