U FBiH počele aktivnosti u cilju prevencije i borbe protiv terorizma (VIDEO)

Vlada Federacije BiH imenovala je Interresornu radnu grupu za izradu i provođenje Akcionog plana za prevenciju i borbu protiv terorizma u Federaciji BiH jer se prevencija nasilnog ekstremizma i terorizma ne odnosi samo na policijske strukture, već i druge sektore poput socijalne zaštite i zdravstva.

– Zdravstva ne samo u pojmu bioterorizma već i u psihosocijalnoj rehabilitaciji, detraumatizaciji ljudi koji recimo dolaze sa stranih ratišta – rekao je pomoćnik federalnog ministra zdravstva Goran Čerkez nakon prvog sastanka ove Interresorne grupe koja će do kraja mjeseca u Akcionom planu definirati aktivnosti u cilju prevencije i borbe protiv terorizma.

One se, između ostalog, tiču prijema ljudi sa stranih ratišta i njihovoj socijalnoj inkluziji.

Također, bit će utvrđene aktivnosti u cilju podizanja kvaliteta zatvorskog sistema i sistema pravosuđa, kao i jačanja lokalnih zajednica, koje trebaju biti otporne na ekstremno nasilje.

Ova grupa učestvovat će i na izradi državne strategije koja se treba raditi u drugoj polovini godine.

– Federalna uprava policije (FUP) je jedina institucija koja je sačinila Akcioni plan, koji je donio određene rezultate, ali isto tako poznati su određeni nedostaci u smislu ove saradnje i kordinacije s drugim institucijama. Na taj način će ova nepodredna saradnja omogućiti daleko lakši rad – rekao je Nermin Sijamhodžić u ime FUP-a.

Elmedin Muratbegović s Fakulteta za kriminalistiku i sigurnosne studije naglasio je da se ovaj Akcioni plan tiče realne situacije na terenu i možda prvi put da se na osnovu jedne dobre prakse koja funkcionira pravi jedan plan aktivnosti koje bi se u potpunosti vezao za zvanične organe i nadležne na lokalnom nivou.

– Spoznali smo da se većina stvari koje trebaju biti reflektirane Akcionim planom već se dobrim dijelom provode u Federaciji BiH, te bi nam trebalo više koordinacije i strukture jer su aktivnosti koje se provode poprilično komplementarne – dodao je nakon današnjeg sastanka profesor Vlado Azinović s Fakulteta političkih nauka.