U Haagu ročište po žalbi Radovana Karadžića 23. i 24. aprila

Ročište po žalbi Radovana Karadžića pred Mehanizmom međunarodnih krivičnih sudova (MICT) održat će se 23. i 24. aprila u Den Haagu.

Ročište će početi uvodnim izlaganjem suca Theodora Merona, predsjedavajućeg suca u tom slučaju, nakon usmene argumentacije koju predstave Radovan Karadžić i tužilaštvo. Planirano je da se ročište zaključi u utorak 24. aprila, saopćeno je danas iz MICT.

Sudsko vijeće Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (ICTY) u svojoj presudi izrečenoj 24. marta 2016. osudilo je Radovana Karadžića, bivšeg predsjednika Republike Srpske i vrhovnog zapovjednika njenih oružanih snaga, za genocid, zločine protiv čovječnosti i kršenja zakona i običaja rata koje su počinile srpske snage tokom oružanog sukoba u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. On je osuđen na 40 godina zatvora.

Karadžić je osuđen za genocid u regiji Srebrenice u 1995. zbog progona, istrebljenja, ubistava, deportacije, nečovječnih akata (prisilnog izmještanja ljudi), kampanje terora, nezakonitih napada na civile i uzimanja talaca. On je oslobođen optužbe za genocid u drugim općinama u BiH u 1992.

Vijeće je ustanovilo da je Karadžić počinio te zločine učešćem u združenom zločinačkom pothvatu.

Združeni zločinački pothvat, koji je postojao između oktobra 1991. i novembra 1995., uključivao je zajednički plan trajnog uklanjanja Bošnjaka i Hrvata s teritorija pod vlašću Srba i kroz činjenje zločina u općinama širom BiH, navodi se u saopćenju.

Suđenje je pokrenuto 26. oktobra 2009. i trajalo je ukupno 499 sudskih dana tokom kojih je izloženo 11.500 dokaznih materijala. Sudsko vijeće saslušalo je svjedočenja ukupno 586 svjedoka od kojih je 337 pozvalo tužilaštvo, 248 odbrana i jednog Sudsko vijeće.

U skladu s članom 2 prelaznih odredbi Mehanizma, 22. jula 2016. godine obje strane podnijele su žalbe protiv presude ICTY pred Mehanizmom. Strane su 5. decembra 2016. podnijele sažetke žalbi a njihovo razmatranje je zaključeno 6. aprila 2017.

Vijeće sigurnosti UN-a uspostavilo je 22. decembra 2010. Mehanizam kako bi preuzeo brojne ključne funkcije Međunarodnog krivičnog suda za Ruandu i ICTY nakon dovršenja njihovih mandata, uključujući i dovršenje ograničenog broja slučajeva naslijeđenih od dva tribunala.