U izradi Adresni registar Tuzlanskog kantona

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona, u postupku javne nabavke, zaključilo je ugovor na izradi Adresnog registra. Ovaj projekat treba biti okončan do sredine oktobra ove godine. Već su uključene općine i gradovi s područja Tuzlanskog kantona, osim općina Doboj Istok i Banovići, jer su već ranije okončale sve faze ovog projekta.

Nakon što su usvojili program rada i budžet kantonalnog ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice, krenulo se u konkretne aktivnosti. Međutim, zbog pandemije koronavirusa bili su primorani obustaviti jedan dio aktivnosti. A riječ je o tome da ovo ministarstvo svoje aktivnosti nastavlja kroz različite programe i projekte, a jedan od njih je Adresni registar.

Ministar prostornog uređenja i zaštite okolice TK Elvir Rožnjaković, ističe da je u BiH sa kućnim brojem “bb” evidentirano oko milion i 400.000 adresa odnosno objakata. Kaže i da su općine Banovići i Doboj Istok već okončale svoj dio posla. Okončale su sve četiri faze projekta Adresni registara, a koje su ranije propisane tenderom. U ovaj projakat pored pored općina i gradova koje nisu okončale projekat Adresnog registra, uključena je Federalna geodetska i imovinsko-pravna uprava.

Pročitajte...