U Kalesiji će ubuduće zakup poljoprivrednog zemljišta moći dobiti privredni subjekti iz cijele BiH

Završena je vanredna sjednica općinskog vijeća u Kalesiji.. Vijećnici su jednoglasno usvojili  Odluku o davanju prethodne saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kriterijima za izbor najpovoljnijeg ponuđača za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta, na području općine Kalesija. Ova Odluka do danas je strogo ograničavala da se na ovakve konkurse mogu javiti isključivo pravna lica sa područja Kalesija a izmjenom je omogućeno da će to u narednom periodu moći učiniti i pravna lica van granica ove općine. na ovaj način data je saglasnost općinskom načelniku Seadu Džafiću da dodjeli 40 duluma zemlje u Donjim Vukovijama kompaniji bingo koja će na tom mjestu graditi farmu za uzgoj pilećeg mesa.

Pročitajte...