U naredne dvije godine trebalo bi da bude realizovan projekat posvećen problemu maloljetničke delikvencije

„Povezivanje i jačanje profesionalaca koji rade na prevenciji, tretmanu i resocijalizaciji maloljetnih delikvenata kroz izgradnju međusektorske saradnje“ naziv je projekta koji bi Ministarstvo za rad i socijalnu politiku TK trebalo da realizuje u saradnji sa Visokom školom socijalnog rada Univerziteta primjenjenih nauka Sjeverozapadne Švicarske.

Pročitajte...