U petak prvi upisni rok na Univerzitet u Tuzli. Kad su prijemni ispiti?

Senat Univerziteta u Tuzli donio je danas Odluku o raspisivanju konkursa za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na fakultete i Akademiju dramskih umjetnosti u Tuzli u akademskoj 2019/2020. godini.

Prvi upisni rok na fakultetima je od 14. do 28. juna. Za Akademiju 15. jula. Prijemni ispit je zakazan za 2. dan jula u 10 sati. Na Akademiji će biti organizovan u dva dijela. Drugi dio prijemnog je istog dana u 15 sati. Privremena lista primljenih kandidata bit će objavljena 3. jula, a konačna 5. jula. Konačni upis zakazan je u vremenu od 8. jula do 17. jula.

Drugi upisni rok  bit će od 20. augusta do 26. augusta, a prijemni je 3. septembra u 10 sati. Rang liste kandidati mogu očekivati najdalje do 6. septembra 2019. godine. Upis primljenih studenata zakazan je za 9. septembar i trajat će do 19. septembra.Za Akademiji dramskih umjetnosti podnošenje prijava je od 21. do 30. augusta. Prijemni i objave listi istog dana kao i na fakultetima.

Na prvom ciklusu studija je planiran upis za ukupno 2045 studenata od toga 1095 studenata koji se finansiraju iz Budžeta Tuzlanskog kantona, 900 studenata koji se sami finansiraju, te 50 vanrednih studenata. U ovaj broj je uključen i integrisani studij I i II ciklus studija na Medicinskom fakultetu. Na drugom ciklusu studija svih fakulteta je planiran upis za minimalno 427 studenta, s tim da je maksimalno planiran broj studenata za II ciklus studija 1130 studenata, a na trećem ciklusu studija je planiran upis za minimalno 78 studenta s tim da je maksimalno planiran broj studenata za III ciklus studija 195 studenata.

Pročitajte...