U povodu 8. marta – kakav je položaj žena sa invaliditetom u BiH?

Danas u povodu praznika Žena, govorimo više nego inače o pravima žena, a sa pravom se pitamo u kakvoj su poziciji, najugroženije medju nama, žene sa invaliditetom. Podaci govore da su žene sa invaliditetom izložene višestrukoj diskriminaciji i to u svim sferama života od obrazovanja i zapošljavanja, a zbog arhitektonskih barijera često su onemogućene potražiti i dobiti ljekarsku pomoć. U nastavku, u video prilogu, donosimo priču iz Centra za djecu sa višestrukim smetnjama „Koraci nade“.

Pročitajte...