U pripremi novi Zakon o porodicama sa djecom u FBiH, nova rješenja za dječiji dodatak i porodilje

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, u suradnji s kantonalnim ministarstvima nadležnim za oblast socijalne i dječije zaštite, širom Federacije održava javne konsultacije o prijedlogu Zakona o podršci porodicama sa djecom u FBiH. Riječ je o prijedlogu zakona čiji je cilj reformisanje sistema zaštite porodica sa djecom, ali i ujednačavanje porodiljskih naknada.

Novinarka Maida Mustabašić
Snimatelj Edin Muharemagić

Sugovornici:
Miroslav Jurešić, pomoćnik ministra rada i socijalne politike FBiH
Nermina Suljić, stručna savjetnica za socijalnu zaštitu u Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i povratak TK

Pročitajte...