U pripremi su katalozi za eksternu maturu u srednjim tehničkim školama TK

Pedagoški zavod TK organizovao je radionicu za profesore srednjih tehničkih škola koji su izabrani u sastav komisija za izradu predmetnih ispitnih kataloga za eksternu maturu. Na prvom edukativno-informativnom sastanku prezentiran je koncept maturskog završnog ispita u srednjim školama TK i način kreiranja testova korištenjem matrice testa. Dobili su okvirne informacije i usaglašavali pojedinačne koncepte, kako bi učenicima svih škola obezbijedili jednake uslove i izradom kataloga olakšali polaganje eksterne mature. Dosadašnji interni ispiti u srednjim školama ostaju isti, sa testnim i usmenim dijelom, dok će prvi dio eksterne mature u tehničkim školama činiti  test znanja iz bosanskog jezika, stranog jezika i matematike, a drugi dio će biti test iz još dva stručna predmeta, zavisno od škole  „Mi već tri godine provodimo pilot projekat maturskih ispita u tehničkim školama, koji se u gimnazijama provode već 12 godina. Ovo je sastanak gdje smo pozvali nastavnike i profesore tehničkih škola koji trebaju izraditi kataloge za učenike srednjih škola“, rekao je Nikola Čiča, direktor Pedagoškog zavoda TK . Sa radom na katalozima počeli su dok je raspust, a planiraju ih usaglasiti i završiti do početka drugog pologudišta, kako bi se učenici mogli na vrijeme početi pripremati za eksternu maturu koja obično bude polovinom maja.  „Drago mi je da ću biti uključena u izradu kataloga mature za srednje škole. Mislim da ću i svojim iskustvom kroz ovih 35 godina arda u školi moći doprinjeti u izradi kvalitetnog  kataloga za maturu. Posebno ću se posvetiti matematici i učenicima olakšati pripremu i izradu testa kojeg će dobiti na eksternoj maturi“, rekla je Mediha Hasić, profesorica matematike u MSŠ Gračanica. Rezultati maturskog ispita u osnovnim školama se vrednuju prilikom upisa u srednje škole i nose 10 % bodova. Iako se rezultati eksterne mature u srednjim školama još ne uzimaju u obzir prilikom upisa na fakultete, učenicima će ipak dobro doći kao priprema za prijemni ispit na fakultetima, a Pedagoški zavod TK će na osnovu rezultata korigirati i unapređivati nastavne procese.

Pročitajte...