U prostorijama MUP-a TK u Tuzli je otvorena rekonstruisana sala za pružanje usluga građanima

U prostorijama MUP-a TK u Tuzli je otvorena rekonstruisana sala za pružanje usluga građanima. Vrijednost ovog projekta je 307 hiljada maraka, njegovom realizacijom ostvarit će se značajne uštede. Na ime najma prostorija javnog preduzeća „Pošta“, gdje su se proteklih 15 godina obavljali poslovi izdavanja ličnih dokumenata, plaćeno je blizu milion maraka. Ovi poslovi su 2016.godine okončani u Lukavcu i Banovićima, završavaju se u Kladnju i Kalesiji, a u općinama Srebrenik, Gračanica, Živinice, Čelić, Teočak i Doboj-Istok, rješavaju se imovinsko-pravni odnosi kako bi i tamo u prostorijama MUP-a bilo omogućeno pružanje usluga građanima.

Pročitajte...