U prva tri mjeseca ove godine 100 pacijenata je upućeno na liječenje u inostranstvo

Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine na ime troškova liječenja u inostranstvu godišnje izdvaja 20 miliona maraka. U prva tri mjeseca ove godine 100 pacijenata je upućeno na liječenje u inostranstvo. U Udruženju dijaliziranih i transplantiranih bolesnika TK navode da su rijetki ljudi koji ostvare pravo na liječenje u inostranstvu, te da se ne može govoriti o sistemski uređenom principu. Zato nažalost svakodnevno svjedočimo apelima za pomoć u liječenju.

 

Pročitajte...