U prvih pola godine Vlada TK ostvarila pozitivan finansijski rezultat i budžetski višak od 11 miliona KM

Vlada Tuzlanskog kantona danas je na redovnoj sjednici usvojila Polugodišnji izvještaj o izvršenju kantonalnog budžeta. Donesena je i Odluka o raspodjeli sredstava utvrđenih u ovogodišnjem Budžetu sa pozicije ”podrška nižim nivoima vlasti’. Uz ostalo je data saglasnost na Odluku o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice ”Podrška povratku prognanih osoba”. Riječ je o projektima koji su podržani u Turalićima, općina Kladanj i u Tarevcima, općina Modriča.
U prvih pola godina u Tuzlanskom kantonu je prikupljeno 166.203.170 KM , a utrošeno 155.155.126 KM. Ministar finansija, Miralem Nuhanović navodi kako je jasno da je Kantonalni budžet ostvario dobar finansijski rezultat ili preciznije višak koji premašuje 11 miliona KM. Ministar podsjeća da je suficit u prvom tromjesečju iznosio 3,5 miliona KM. Porez na dobit preduzeća ostvaren do kraja juna iznosi 30 miliona 179 hiljada KM, a što je uvećanje za blizu 24% u odnosu na isti period prošle godine. Rezultat je to uvođenja novog Zakona na dobit, pojašnjava ministar. Sredstva ostvarena po osnovu pozitivnog finansijskog rezultata biće raspoređena za finansiranje programa koje je donijela Vlada TK. Cilj ove Vlade je na kraju obračunskog perioda deficit svesti na manje od 40 miliona KM. Uz to i podatak da akumulirani budžetski deficit trenutno iznosi 46 miliona KM, kazao je kantonalni ministar finansija. U nastavku sjednice, Vlada je donijela dvije odluke o finansiranju projekata podrške u povratničkim sredinama na području Kladnja i Modriče. Riječ je o naseljima Turalići i Tarevci. Uz to i podsjećanje da je Vlada za povratnike uložila više od 45 i po miliona KM. Samo u ovoj godini je predviđeni iznos za povratak povećan za čak četiri puta i iznosi oko 200 hiljada KM, pojašnjavaju iz Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak. Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku kojom utvrđuje raspodjelu neraspoređenog iznosa sredstava utvrđenih u Budžetu Tuzlanskog kantona za ovu godinu po osnovu “Podrške nižim nivoima vlasti – Grad i općine”. Općini Kladanj određen je iznos od 52.000, a Općini Sapna 48.000 KM. Vlada je,uz ostalo donijela i Zaključak, kojim prihvata Mišljenje Ministarstva za kulturu, sport i mlade u pogledu zahtjeva za autentično tumačenje člana 5. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o preuzimanju prava i obaveza osnivača prema Zavodu za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzla.

Pročitajte...