U Sapni sjednica Općinskog Vijeća

U Sapni će danas biti održana sjednica OV. Dnevnim redom je predviđeno razmatranje Prijedloga Odluke o usvajanju Godišnjeg obračuna i Izvještaja o izvršenju Budžeta općine Sapna za 2017.godinu. Pred Vijećnicima u Sapni naći će se i Izvještaji o radu Općinskog suda Kalesija, Policijske stanice Sapna, Centra za socijalni rad Sapna, Doma zdravlja, kao i boračkih organizacija općine za 2017.godinu.

Pročitajte...