U Sarajevu konferencija ‘Mentalno zdravlje, ljudska prava i oporavak’ (VIDEO)

“Mentalno zdravlje, ljudska prva i oporavak – pokretanje platforme “Quality Rights” Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) za Bosnu i Hercegovinu”, naziv je konferencije koja je danas održana u Sarajevu u okviru tradicionalnog obilježavanja Svjetskog dana mentalnog zdravlja.

Na konferenciji je prezentiran besplatni e-trening SZO o mentalnom zdravlju i ljudskim pravima “Quality Rights”.

Trening je namijenjen osobama sa iskustvom mentalnih poteškoća, donosiocima odluka, zdravstvenim i socijalnim radnicima, članovima porodice ili zajednice s ciljem sticanja znanja i vještina u unapređenju ljudskih prava, kao i suzbijanju stigme, zlostavljanja i prisile koji su često iskustva osoba s mentalnim, psihosocijalnim, intelektualnim i kognitivnim poteškoćama.

Šef Ureda Svjetske zdravstvene organizacije u BiH Victor Oisavszky ovom prilikom je kazao da je povodom nedavnog Svjetskog dana mentalnog zdravlja, SZO podsjetila da više od 100 miliona ljudi u evropskoj regiji ima neki problem mentalnog zdravlja i da bilo ko i bilo gdje može oboljeti. Naveo je da je naročito ove godine pandemija Covid-19 pogoršala situaciju, te da su istraživanja iz drugog tromjesečja 2020. godine pokazala da je najmanje jedna trećina ispitanika osjetila posljedice po svoje mentalno zdravlje.

– U ovim okolnostima, saradnja između zdravstvenih vlasti BiH i SZO na polju mentalnog zdravlja je uspješna i traje neprekidno gotovo 25 godina. Vizija je od samog početka bila da se veoma mnogo uloži u jaku mrežu centara za mentalno zdravlje u zajednici, primjenjujući multidisciplinarni pristup orijentiran na oporavak i personaliziranu njegu. Model zaštite u zajednici koji se prakticira u BiH prepoznat je uvijek iznova kao primjer dobre prakse u regiji. Ovim novim resursom, WHO QualityRights, koji danas pokrećemo ovdje u Sarajevu, potvrđuje se posvećenost nadležnih ministarstava da i dalje ostanu prvi u promociji kvalitetnih usluga i zaštiti ljudskih prava ljudi sa mentalnim potrebama – kazao je Olsavszky.

Navodi da e-trening o mentalnom zdravlju, ljudskim pravima i oporavku QualityRights nije mogao doći u bolje vrijeme, kada pandemija postavlja nove izazove i testira sposobnost sistema da i dalje pruža dobar kvalitet usluge.

– Ovaj internetski kurs bit će dostupan svima koji rade u oblasti mentalnog zdravlja, kreatorima politike, organizacijama korisnika usluga i ostalim učesnicima, a mi u SZO se nadamo da će trening biti dočekan s velikim zanimanjem i da će koristiti mnogo većem broju ljudi nego što bi ikada moglo biti postignuto tradicionalnom obukom “licem u lice” – kazao je Olsavszky.

Ombudsmenka za ljudska prva BiH Jasmina Džumhur rekala je da je “pitanje mentalnog zdravlja jedno od ključnih pitanja ne samo u segmentu pitanja pristupa zdravlju nego i otvaranja niza drugih prava”.

– Današnji skup i sam trening online je značajan samo radi ekukacije osoblja koje radi u oblasti mentalnog zdravlja, već je značajan za sve nas da držimo ovu temu u fokusu, kako bi u fokusu držali osobe kojim je potrebna šira društvena pomoć. Kao ombudsmenka pozdravljam ove aktivnosti – kazala je Džumhur.

Goran Čerkez iz Federalnog ministarstva zdravstva naglašava da je pokretanje platforme važan korak za Bosnu i Hercegovinu, ali i za cijeli region.

– Ova platforma će promovisati kvalitetu njege prava osoba sa psihosocijalnim, intelektualnim ili kognitivnim invaliditetom. Zasnovana je na UN konvenciji o pravima osoba sa invaliditetom i svim međunarodnim dokumentima koje je Bosna i Hercegovina potpisala. Bosna i Hercegovina u kontinuitetu pokazuje visoki stepen kada je u pitanju poštivanje ljudskih prava u oblasti mentalnog zdravlja i donosi jednu novu platformu u saradnji sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom, koju će ispuniti svi zdravstveni profesionalci, dobiti certifikat Svjetske zdravstvene organizacije i pokazati da imaju puna znanja u oblasti mentalnog zdravlja u kontekstu ljudskih prava – rekao je Čarkez.

Milan Latihović iz Ministarstva zdravstva i socijalne zaštite Republike Srpske je kazao “da poštujući Konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom, Republika Srpska želi da se kontinuirano unapređuje postojeći i razvijaju novi načini brige i podrške licima sa invaliditetom sa posebnim akcentom i na podršku licima sa smetnjama i problemima u mentalnom zdravlju”

Direktorica za saradnju pri Ambasadi Švicarske u Bosni i Hercegovini Barbara Datwyler Scheuer poručila je da “stigmatizacija i diskriminacija osoba sa mentalnim poteškoćama i njihovih porodica i dalje predstavlja izazov, također i u Bosni i Hercegovini”.

– Ovo se može i mora promijeniti. Ovdje su u pitanju ljudska prava. Samo ako poštujemo njihova ljudska prava, osobe sa mentalnim problemima mogu živjeti dostojanstveno – izjavila je Datwyler Scheuer.

Direktorica Asocijacije XY Emina Osmanagić naglasila je kako ovim događajem obilježava Svjetski dan mentalnog zdravlja, jedan od najvažnijih dana u godini kada se ukazuje na značaj očuvanja mentalnog zdravlja i prevencije mentalnih oboljenja.

– Ove godine možda više nego ikada do sada. Globalna pandemija Covid-19 uticala je na mentalno zdravlje svih i njene posljedice se tek sagledavaju. U okviru Projekta mentalnog zdravlja, podržani od strane donatora, švicarske vlade, i u saradnji sa Federalnim ministarstvom zdravstva i Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, preduzeli smo niz aktivnosti u pružanju podrške građanima i građankama, ali i onima koji su bili na prvoj liniji borbe protiv pandemije. Također, u ovom periodu smo ostvarili značajnu saradnju sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom tako što smo omogućili da E-trening QualityRights bude dostupan na našem jeziku, čime je ova obuka o mentalnom zdravlju, ljudskim pravima i oporavku postala dostupna daleko većem broju ljudi nego što je to tradicionalna edukacija ‘u učionici’ – izjavila je Osmanagić.

Ovaj inovativni internet kurs na temu mentalnog zdravlja i ljudskih prava u svijetu je prošlo 20 hiljada učesnika, nakon čijeg okončanja će polaznici poboljšati vlastito mentalno zdravlje i steći zvanični certifikat Svjetske zdravstvene organizacije.

Pročitajte...