U Sarajevu promocija rezultata edukacije iz oblasti hraniteljstva u FBiH

Federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača, uime resornog ministarstva u saradnji sa SOS dječijim selima BiH, uz podršku Vlade Savezne Republike Njemačke, organizator je konferencije koja je za danas najavljena u Sarajevu, o temi promocija druge generacije edukatora u oblasti hraniteljstva, a u skladu s obavezama koje proizilaze iz Zakona o hraniteljstvu u FBiH.

Cilj konferencije jeste prezentacija rezultata edukacije profesionalaca i hranitelja iz oblasti hraniteljstva u Federaciji BiH, prema jedinstvenom okviru edukacije koji će pružiti mogućnosti profesionalcima i institucijama koji brinu o djeci da obezbijede standardiziran, konzistentan i strukturiran okvir za procjenu i odabir hranitelja na osnovu kompetencija, unapređenja pružanja usluga hraniteljstva i kontinuirani profesionalni razvoj hranitelja, saopćeno je iz Ured Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Pročitajte...