U Sarajevu regionalna konferencija o Istanbulskoj konvenciji

Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH organizator je Druge regionalne konferencije ‘Provedba Istanbulske konvencije Vijeća Europe-izazovi i naredni koraci’, koja će biti održana danas u Sarajevu.

Regionalna konferencija održava se u okviru projekta ‘Jačanje kapaciteta institucija za rješavanje rodno zasnovanog nasilja u BiH’, koji je finansijski podržan od USAID-a.

Cilj konferencije jeste prezentacija dosadašnjih aktivnosti i rezultata u Projektu, razmjena iskustava i dobrih praksi, kao i identifikovanje nedostajućih standarda u provođenju Istanbulske konvencije u BiH te regionalno povezivanje i uspostavljanje bliže saradnje sa svim relevantnim partnerima, navode organizatori.

Konferenciji će prisustvovati predstavnici devet nevladinih organizacija, kojima će, tom prilikom, biti službeno uručeni potpisani ugovori o realizaciji izabranih projekata finansiranih iz sredstava projekta „Jačanje kapaciteta institucija za rješavanje rodno zasnovanog nasilja u BiH“.

Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine organizator je i sastanak Regionalnog koordinacionog odbora institucionalnih mehanizama za gender pitanja zemalja zapadnog Balkana/Balkanska regija, koji je planiran za 1. decembar.