U službi zdravlja – Dr Boris Škarica: Kiropraktika u savremenom svijetu

U službi zdravlja naš gost je  Dr Boris Škarica najpoznatiji doktor kiropraktičar Jugoistočne Evrope. Sa doktorom Škaricom razgovaramo sa primjenom kiropratike u savremenom svijetu te o tome koliko je kiropraktika poznata našem stanovništvu. U ovoj emisiji pojašnjavamo šta je to kiropraktika i koji su to njeni benefiti?

Kiropraktika je tehnika koja se bavi dijagnostikom, liječenjem i prevencijom neuro-muskuloskeletnog sistema. Kiropraktika podrazumjeva ručno namještanje i manipulaciju kičme, pršljenova, zglobova i mekih tkiva. U savremenom svijetu kiropraktika je treće najzastupljenije zdravstveno zanimanje. U prošlosti, postojale su određene kontraveze u vezi sa kiropraktikom, ali danas, kiropraktika predstavlja zdravstvenu granu koja je u ekspanziji.