U septembru novi konkurs za prijem policajaca u TK

Na današnjoj sjednici Vlada TK je utvrdila prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima Tuzlanskog kantona. Ovo je rezultat činjenice da je Skupština Tuzlanskog kantona usvojila Zakon o izmjenama Zakona o unutrašnjim poslovima TK-a, kojim su osigurani uslovi za efikasniju realizaciju diobnog bilansa, između Ministarstva i Uprave policije. Vlada je utvrdila i prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima, ali i dala zeleno svjetlo za prijem još 80 policujskih službenika.
Kako bi se osigurali uvjeti za funkcioniranje Uprave policije kao budžetskog korisnika unutar budžetskog razdjela MUP-a, odnosno na adekvatan i efikasan način osiguralo vršenje poslova iz nadležnosti Ministarstva i Uprave policije, bilo je potrebno unutarnju organizaciju Ministarstva i Uprave policije prilagoditi novim potrebama, tako što će se uspostaviti nove ili prilagoditi postojeće osnovne organizacijske jedinice.Utvrđene su i izmjene i dopune Zakona o policijskim službenicima. Posrijedi je usklađivanje propisa iz radno-pravnog statusa, ovlaštenja i odgovornosti policijskih službenika u policijskim organima u Bosni i Hercegovini. Vlada je saglasna da MUP pokrene proceduru za prijem još 80 policajaca. Konkurs će biti objavljen već u septembru.
Vlada Tuzlanskog kantona ponovno je u skupštinsku proceduru uputila prijedloge Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju. Ove prijedloge zakona Vlada je već ranije upućivala Kantonalnoj skupštini na donošenje, ali su povučeni na doradu. Podsjećamo, ovim zakonima otklonjene su mnoge nejasnoće i nedorečenosti i usklađeni postojeći zakoni sa činjenicom da od početka ove godine djeluje Ministarstvo obrazovanja i nauke, kao i da je Tuzla promijenila status u grad, a da je bilo potrebno usklađivanje sa Zakonom o radu i kolektivnim ugovorima. Izmjene obuhvaćene novim zakonima, a vezane za osnovno obrazovanje, su sufinansiranje prijevoza učenika. To bi pravo trebalo obuhvatiti učenike nastanjene dva kilometra od škole, umjesto dosadašnjih četiri kilometra. Novina u prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju jeste uvođenje „gimnazije informacionih tehnologija“. Također su dorađene, u korist samih učenika, odredbe kojima se regulira prelazak učenika iz jednog obrazovnog programa u drugi te stvorena mogućnost za stipendiranje učenika srednjih škola za deficitarna zanimanja, kao jedna od mjera i aktivnosti koja za cilj ima podsticanje učenika za upis na ona zanimanja koja su potrebna tržištu rada. U nastavku sjednice je prihvaćena Informacija Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona o izmjeni Odluke o određivanju broja redovnih sudaca u Kantonalnom sudu u Tuzli. Vlada je zadužila Ministarstvo da u saradnji sa VSTV-om, provede aktivnosti potrebne za izmjenu odluke i prijem četvero redovnih sudaca u Kantonalni sud u Tuzli, a sve kako bi se povećala efikasnost rada suda i smanjio broj odluka Ustavnog suda donesenih po apelacijama zbog kršenja prava na suđenje u razumnom roku. Vlada je, uz ostalo na ovoj sjednici, odobrila 25.000 KM Općini Bratunac u cilju pomoći za izgradnju mosta u mjestu Pirići MZ Bjelovac. Vlada je odobrila i dodatnih 5 i po hiljada KM za završetak rekonstrukcije dijela OŠ ”Rapatnica” Srebrenik, a kako bi nastava nesmetano krenula i u ovoj osnovnoj školi.

 

Pročitajte...