U Srebreniku i Čeliću će zasijedati Općinsko vijeće

U Srebreniku će danas zasijedati OV. Pred vijećnicima će biti Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Budžetu Općine Srebrenik za ovu godinu. OV će, između ostalog, razmatrati i Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju kružnih tokova i raskrsnice na Magistralnoj cesti M 1.8 u općini Srebrenik, na lokacijama Srebrenik Grad u Ćehajama i u Špionici.

Pročitajte...